Algemene Voorwaarden Website gebruiker - PURY

VOORWAARDEN WEBSITE GEBRUIKER - PURY


Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website gaat gebruiken en voordat u diensten van een trainer of coach boekt via onze Website. Door gebruik te maken van onze Website, bevestigt u dat u deze Voorwaarden accepteert en dat u overeenkomt om hieraan te voldoen, ongeacht of u ervoor kiest om u te registreren bij ons. Als u niet instemt met deze Voorwaarden, mag u onze Website op geen enkele manier gebruiken. Tevens verwijzen wij u naar Ons “Privacy & Cookiebeleid”


Welkom op onze website, www.pury.fit ("Website") voor de Klant van Pury. De Website worden geleverd door Pury (h.o.d.n. Pury ), een bedrijf dat geregistreerd is in Nederland onder nummer 32080992 gevestigd in Huizen, Nieuwe Bussummerweg 71 ("Pury", in het kort "ons", "wij" of "onze"). "u" betekent u als gebruiker van onze website.


 • De Website heeft een hoofdfunctie:


 • Een gecentraliseerd boekings punt bieden voor geselecteerde trainers en/of coaches, die hun diensten (“trainingssessies”) via onze Website willen aanbieden; onze ("Partners").


 • We hebben de voorwaarden uiteengezet waaronder we u toegang geven tot onze Website en alle producten of diensten die we aanbieden op onze Website. Deze omvatten de voorwaarden die gelden voor:


 • Uw rechten om onze Website te gebruiken en ernaar te linken (onze “Algemene Voorwaarden”).


 • De wijze waarop we informatie over u zullen gebruiken en beschermen (zie onze “Privacy- en Cookiesbeleid”).


 • De Voorwaarden gelden niet in relatie tussen Pury en onze Partners. Indien je een bestaande Partner bent of wilt worden, raadpleeg dan de “Partnervoorwaarden” die je bij aanmelding hebt ontvangen. Of raadpleeg www.pury.fit/partner


 • We kunnen onze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Door je aan te melden als gebruiker ga je akkoord met de Voorwaarden en met de eventuele wijzigingen.ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Onze Website


1.1 We dragen redelijke zorg bij het leveren van ons Platform, maar we kunnen niet garanderen dat alles erop nauwkeurig is (we krijgen informatie van de Partners). Tot de mate die wettelijk is toegestaan, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fouten, enige ontbrekende delen van informatie, hoewel we alles zullen doen wat mogelijk is om ze zo spoedig mogelijk te corrigeren of op te lossen.


1.2 Ons Platform is geen aanbeveling of onderschrijving van enige Partner of zijn producten, diensten, faciliteiten etc.


1.3 De Partner is uitsluitend verantwoordelijk voor de trainingssessies.


1.4 Als u een Boeking wilt maken, moet u een Account aanmaken. Zorg dat al uw informatie (inclusief betalings- en contactgegevens) correct en up-to-date is, omdat u anders mogelijk geen toegang hebt tot uw boeking. U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt met uw Account, dus zorg dat niemand anders er gebruik van maakt en houd uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim.


1.5 We laten u de aanbiedingen die beschikbaar voor u zijn, zien in (wat volgens ons) de juiste taal voor u is. U kunt te allen tijde een andere taal kiezen.


1.6 Tenzij anderszins aangeduid, moet u ten minste 18 jaar zijn om het Platform te gebruiken.


2. Normen & Waarden


U dient:

2.1 Zich te houden aan onze normen & waarden; geen overlast of schade te veroorzaken en u niet ongepast te gedragen ten overstaan van het Pury personeel of onze Partner(s).

2.2 Alle toepasselijke wetgeving na te leven.

2.3 Het Platform niet te gebruiken om nep boekingen te maken.

2.4 Het Platform te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doeleinde; een trainingssessie boeken.
3. Prijzen

3.1 Wanneer u een Boeking maakt, gaat u akkoord met het betalen van de kosten van de trainingssessie, met inbegrip van eventuele kosten en belastingen die mogelijk van toepassing zijn.

3.2 Duidelijke fouten en drukfouten zijn niet bindend. Bijvoorbeeld: als u een trainingssessie boekt, die per ongeluk voor €1 wordt aangeboden, kunnen we die boeking eenvoudigweg annuleren en het door u betaalde bedrag terugbetalen.

4. Voorwaarden

4.1 Wanneer u een Boeking maakt, accepteert u de toepasselijke voorwaarden, zoals weergegeven in het boekingsproces. U vindt de annuleringsvoorwaarden hieronder bij artikel 10 Annuleringen, no-show en wijzigingen.

4.2 Als u een trainingssessie boekt dient u van tevoren te betalen. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw bank- of creditcardgegevens correct zijn.

5. Privacy- & Cookiesbeleid

5.1 Als u een trainingssessie boekt, lees dan onze Privacy & Cookiebeleid voor meer informatie over privacy en cookies.

6. Vragen

6.1 Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen door een mail te schrijven naar support@pury.fit

6.2 Eveneens vindt u veel antwoorden op onze FAQ pagina.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Tenzij anderszins vermeld, zijn alle rechten in ons Platform (technologie, inhoud, handelsmerken, look & feel, etc.) eigendom van Pury. En door ons Platform te gebruiken, gaat u ermee akkoord dit te doen voor uitsluitend het beoogde doeleinde en de voorwaarden die hieronder in artikel 7.2 en 7.3 uiteen worden gezet, te respecteren.

7.2 Het is u niet toegestaan iets op ons Platform te monitoren, te kopiëren, te scrapen/crawlen, te downloaden, te reproduceren of anderszins te gebruiken voor enig commercieel doeleinde zonder schriftelijke toestemming van Pury.

7.3 We houden elk bezoek aan ons Platform goed in de gaten en we blokkeren eenieder die wij verdenken van:

 • het uitvoeren van een onredelijke hoeveelheid zoekopdrachten.

 • het gebruiken van een apparaat of software voor het verzamelen van prijzen of andere informatie.

 • het doen van iets wat ons Platform benadeelt of beschadigt.

7.4 Door een foto of persoonlijke informatie (“uw content”) naar ons Platform te uploaden, bevestigt u dat deze voldoet aan onze criteria en dat deze:

 • niet aanstootgevend is.

 • waarheidsgetrouw is.

 • geen virussen bevat.

 • het u is toegestaan om de content met ons te delen.

 • geen inbreuk maakt op de privacyrechten van andere mensen.

7.5 Voor de duidelijkheid: wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig content die naar ons Platform wordt geüpload, het is ons toegestaan om uw account met persoonlijke content naar ons eigen oordeel te verwijderen (als we bijvoorbeeld merken dat de geüploade content niet aan de bovenstaande criteria voldoet).


8. Aansprakelijkheid

8.1 Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de wet voortvloeien met betrekking tot deze Website, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan uit en wijzen wij af. We verklaren en garanderen in het bijzonder niet dat de Website foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer apparatuur, mobiele telefoon, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door gebruik van onze Website.


8.2 Wij aanvaarden voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om de Website te onderhouden.


8.3 Houd er rekening mee dat onze Website uitsluitend voor particulier gebruik is bedoeld en u overeenkomt om onze Website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij wij u als Partner hebben goedgekeurd.


8.4 We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten verlies, zelfs als het verlies te verwachten is: verlies van inkomsten of omzet, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management van kantoortijd.

8.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal invloed hebben op uw wettelijke rechten, en deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid, fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en/of iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons naar Nederlands recht.

9. Communicatie met onze Partner(s)

9.1 Via onze website kunt u communiceren met onze partner(s), maar we kunnen niet garanderen dat hij of zij iets van u leest of dat hij of zij doet wat u vraagt. Op zichzelf betekent het feit dat u contact met hem of haar opneemt of dat hij of zij contact met u opneemt, niet dat u gronden voor juridische vervolging hebt.

10. Annuleringen, no-show en wijzigingen.

10.1 U kunt gratis annuleren tot 48 uur voor uw trainingssessie. U ontvangt uw volledige aanbetaling terug.

10.2 Annuleert u minder dan 48 uur voor uw trainingssessie of u komt niet opdagen (no-show), dan ontvangt u geen terugbetaling.

10.3 Ook na het geplande tijdstip van uw trainingssessie ontvangt u geen terugbetaling bij annuleren.

10.4 Wijzigingen kunt u tot 48 uur voor uw geplande trainingssessie alleen kosteloos doorgeven door rechtstreeks contact op te nemen met uw trainer of coach.

10.5 Onze Partner kan u weigeren in het geval;

 • U niet op tijd op de afspraak komt

 • U zich niet aan onze normen & waarden houdt

10.6 Heeft u nog vragen over annuleringen, of wijzigingen, dan verwijzen wij u naar onze Helpdesk.

11. Uw Verplichting

11.1 U moet al uw contactgegevens correct invullen, zodat wij en/of onze Partner u informatie over uw Boeking kunnen geven en, zo nodig, contact met u kunnen opnemen.

12. Onaanvaardbaar gedrag

12.1 We hebben het recht om het door u maken van Boekingen te verhinderen, om enige al door u gemaakte Boekingen te annuleren en/of om u te weerhouden van het gebruiken van ons Platform, onze Klantenservice en/of uw Account. Natuurlijk doen we dit alleen als er, in onze opvatting, een goede reden voor is, bijvoorbeeld:

 • fraude of misbruik.

 • niet-naleving van onze normen & waarden of van toepasselijke wetten of voorschriften.

 • ongepast of onwetmatig gedrag (d.w.z. geweld, bedreigingen of inbreuk op privacy) met betrekking tot ons, de bedrijven waar we mee werken, of iemand anders, wat dat betreft.

12.2 Als we als gevolg hiervan een Boeking annuleren, hebt u geen recht op een terugbetaling. We vertellen u mogelijk waarom we uw Boeking hebben geannuleerd, tenzij we door het u te vertellen (a) toepasselijke wetten overtreden en/of (b) de detectie of preventie van fraude of andere illegale activiteiten voorkomen of belemmeren.

12.3 Als u vindt dat we uw Boeking onjuist hebben geannuleerd, neem dan contact op met onze Helpdesk.

13. Onze rol

13.1 Wij bieden een Platform waarop een partner zijn/haar dienst kan aanbieden en waarop u de trainers en/of coaches kunt vergelijken en kunt boeken.

13.2 We gaan zorgvuldig om met alle verkregen informatie die wij van onze partner ontvangen maar geven geen garantie voor de kwaliteit van de dienst door onze partner aan u gegeven.

13.3 Nadat u bij ons een boeking heeft geplaatst:

 • geven wij de Partner de Boekingsgegevens (d.w.z. uw naam en uw telefoonnummer en eventuele opmerkingen).

 • kunt u in contact komen met een trainer of coach middels een chatpagina via onze website.

 • Indien de Partner en u overeenkomen om rechtstreeks met elkaar in contact te komen door het delen van persoonlijke gegevens, dan zij wij hier niet voor aansprakelijk te stellen.

14. Aansprakelijkheidsbeperking

14.1 Tot de mate die door het verplichte consumentenrecht is toegestaan, zijn we uitsluitend aansprakelijk voor kosten die u opdoet als direct resultaat van falen van onze kant. Dit betekent dat we, tot de mate die wettelijk is toegestaan, niet aansprakelijk zijn voor (bijv.):

 • indirect verlies of indirecte schade.

 • onnauwkeurige informatie over een Partner.

 • een product, service of actie van een Partner.

 • een fout in een e-mailadres, telefoonnummer of creditcardnummer (tenzij het onze fout is).

 • een gebeurtenis buiten onze controle om.

14.2 Als u inbreuk maakt op deze Voorwaarden en/of de voorwaarden van de Partner dan, tot de mate die wettelijk is toegestaan:

 • zijn wij niet aansprakelijk voor enige extra kosten die u als gevolg daarvan opdoet, en

 • hebt u geen recht op enige terugbetaling, tenzij u 48 uur voor uw afspraak annuleert. Zie artikel 10 Annuleringen, no-show en wijzigingen.

14.3 Tot de mate die wettelijk is toegestaan, is het meeste waarvoor wij, of enige Partner, aansprakelijk zullen zijn (voor één gebeurtenis of een serie met elkaar verbonden gebeurtenissen), de kosten van uw Boeking, zoals uiteengezet in de e-mail met uw bevestiging.

14.4 Niets in deze voorwaarden beperkt onze (of die van de Partner aansprakelijkheid met betrekking tot onze (of uw eigen) verwaarlozing die leidt tot de dood of persoonlijk letsel of fraude of een frauduleuze onjuiste voorstelling.

14.5 We doen geen beloftes over de services van onze Partner (met uitzondering van wat we uitdrukkelijk in deze Voorwaarden vermelden). Het maken van de juiste keuze(s) is volledig uw verantwoordelijkheid.

14.6 Om het nog eens helemaal duidelijk te maken: niets in deze Voorwaarden geeft enige derde behalve de Partner ergens recht op.

14.7 U wordt mogelijk beschermd door verplicht consumentenrecht en -voorschriften, die u rechten garanderen die niet door de voorwaarden van een bedrijf kunnen worden verworpen. In dat geval wordt onze aansprakelijkheid niet alleen door deze Voorwaarden bepaald, maar ook door enig toepasselijk consumentenrecht en -voorschriften.

15. Toepasselijk recht

15.1 Tot de mate die door verplichte lokale (consumenten-) wetgeving wordt toegestaan, worden deze Voorwaarden en onze services onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

15.2 Tot de mate die door verplichte lokale (consumenten-) wetgeving wordt toegestaan, wordt enig geschil exclusief ingediend bij de bevoegde rechtbanken in Midden-Nederland.

16. Onze gegevens

Bedrijfsnaam: Pury
Correspondentieadres: Nieuwe Bussummerweg 71
1272 CE Huizen
Nederland

E-mailadres: info@pury.fit
Founder: Petra van Os-de Jonge
Co-Founder: Lune van Os

KvK: 3080992
BTW-registratienummer: NL001807178B43